Nabízené služby

  • Hnojiva nakupujeme ve velkém množství a většinu si sami balíme, proto můžeme nabídnout hnojiva za dostupné ceny
  • Hnojiva můžete nakoupit v našem e-shopu s dopravou až do domu!
  • Hnojiva balíme i do menších 5 kg balení a setů, které obsahují i ochranu proti škůdcům – více na našem e-shopu
  • možnost osobního odběru -v areálu A.G.Service s.r.o v Čížkovicích či ve středisku Chotěšov

Rozdělení minerálních hnojiv

Průmyslová hnojiva jednosložková

– obsahují jednu živinu jako hlavní. Dělí se na hnojiva dusíkatá, fosforečná, draselná, vápenatá a hořečnatá

Průmyslová hnojiva vícesložková

– hnojiva s obsahem minimálně dvou nebo více hlavních živin, mohou obsahovat doprovodné ionty a mikroelementy

Vícesložková hnojiva

Standardní zastoupení živin v granulích umožňuje rovnoměrné rozmetání a odstraňuje potřebu míchání jednosložkových hnojiv u spotřebitele. Úspora nákladů na dopravu, skladování a rozmetání hnojiv, protože hnojiva mají vyšší koncentraci živin (40-50 %).

Námi nabízená vícesložková hnojiva vhodná pro zahrádkáře:

Název hnojiva Živiny v % Balení Další informace Objednat
NPK 15-15-15 15 N, 15 P2O5 ,15 K2O 25kg pytel Etiketa E-shop
Cererit 8 N, 13 P2O5 ,11 K2O, 2 MgO, 15 S 25kg pytel Etiketa E-shop
Lovogreen – jaro 20 N, 5 P, 8 K + 2 MgO 10 kg pytel, 20 kg pytel Etiketa E-shop
Lovogreen – podzim 10 N, 5 P, 20 K + 4 MgO 10 kg pytel, 25kg pytel Etiketa E-shop
Dusíkaté vápno Perlka 19,8 N, CaO 50 25 kg Etiketa E-shop

Dusíkatá hnojiva

Dusík patří k nejvýznamnějším živinám. Patří k základním stavebním prvkům, které tvoří nejvýznamnější část živé hmoty – bílkoviny. Tento prvek je také významnou součástí chlorofylu, kde s hořčíkem tvoří centrální část této velmi důležité organické sloučeniny. Nedostatek dusíku má za následek omezení růstu rostlin a tvorby všech podstatných orgánů rostlin (listů, stébel, lodyh, u ovocných stromů letorostů apod.)

Námi nabízená dusíkatá hnojiva vhodná pro zahrádkáře:

Název hnojiva Živiny v % Balení Další informace Objednat
LAD 27 27 N, 4 MgO 25kg pytel Etiketa | Bezpečnostní list E-shop
DASA 26-13 26 N, 13 S 25kg pytel Etiketa | Bezpečnostní list E-shop
DASA 25-12 25 N, 12 S 25kg pytel Etiketa | Bezpečnostní list
Močovina 46 N 25kg pytel Etiketa E-shop
DAM 390 30 N Kanystr Etiketa | Bezpečnostní list
LV 15 15 N 25kg pytel Etiketa | Bezpečnostní list E-shop
Síran amonný Spolsan 20,6 N, 23 S 25kg pytel Etiketa
Síran amonný gran. 20 N, 20,5 S 25kg pytel Etiketa E-shop

 

Fosforečná hnojiva

Fosfor je z hlediska agrochemického označován jako „faktor plodnosti“, protože urychluje zrání, podporuje nasazení květů a přispívá k tvorbě pevných pletiv. Při omezeném příjmu P rostlinami jsou narušeny významné procesy v rostlinách, hlavně související s fotosyntézou s důsledky snížení výnosů plodin a obsahu hlavních složek v produktech, pro které jsou pěstovány (cukr, škrob, bílkoviny aj.)

Námi nabízená fosforečná hnojiva vhodná pro zahrádkáře:

Název hnojiva Živiny v % Balení Další informace Objednat
Amofos 12 N, 52 P2O5 25kg pytel Etiketa E-shop
Superfosfát 18 P2O5 5 kg kyblík

 

Draselná hnojiva

Při dostatku K v rostlinách je lepší vyzrávání pletiv a zlepšuje se anatomická stavba pletiv – jsou silnější buněčné stěny, snižuje se nebezpečí poléhání obilovin, je nižší napadení škůdci. Dostatečná výživa K ovlivňuje příznivě velikost listů. Zvyšuje též odolnost rostlin vůči nízkým teplotám a dobrá zásobenost rostlin K vede ke zvýšené tvorbě vitamínu C.

Námi nabízená draselná hnojiva vhodná pro zahrádkáře:

Název hnojiva Živiny v % Balení Další informace Objednat
Draselná sůl 60 gran. 60 K2O 25kg pytel, 5 kg kyblík Etiketa E-shop
Kamex gran. 40 K2O, 5,5 MgO 25kg pytel Etiketa E-shop
Síran draselný gran. 49,5 K2O 25kg pytel Etiketa E-shop

Hořečnatá hnojiva

Jeho nedostatek způsobuje omezenou asimilaci CO2, což je i příčinou snížené tvorby glycidů (např. škrobu v bramborách, obilkách). Má vliv na přemisťování jiných živin, hlavně P ze starších listů do rostoucích orgánů, ovlivňuje řadu enzymatických reakcí a také bobtnání rostlinných bílkovin.

Námi nabízená hořečnatá hnojiva vhodná pro zahrádkáře:

Název hnojiva Živiny v % Balení Další informace Objednat
Kieserit gran. 25 MgO 25kg pytel Etiketa E-shop
Hořká sůl 15 MgO 25kg pytel Etiketa E-shop

 

Vápenatá hnojiva

Vápník celkem značně ovlivňuje vlastnosti půdy. Má pozitivní vliv na sorpci a rozpustnost živin, omezuje rozpustnost těžkých kovů, váže na sebe škodlivé kyseliny a příznivě působí na fyzikální vlastnosti půd, jako je pórovitost a průsak vody. Ovlivňuje též pH půdy.

Námi nabízená vápenatá hnojiva:

Název hnojiva Živiny v % Balení Další informace Objednat
Vápenec gran. AtriGran 89 CaCO3 25 kg pytel Etiketa

Rychlý kontakt

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Vaše zpráva