Testování postřikovačů a rosičů

  • Provádíme kontrolní testování postřikovačů a rosičů. Toto testování je podle zákona č. 326/2004 Sb. a vyhlášky č. 334/2004Sb. povinné pro každého, kdo provádí aplikaci pesticidů. Rovněž je vyžadováno pro získání dotací z EU. Kontrolu provozu testovaných postřikovačů provádí Státní rostlinolékařská správa.
  • Testování postřikovačů všech velikostí provádíme na moderním automatickém scanneru, testování jednotlivých trysek lze sledovat průběžně na monitoru.
  • Rosiče testujeme na nejmodernějším digitálním přístroji pro co nejrychlejší a nejpřesnější výsledky.
  • Postřikovač či rosič otestujeme v našem areálu Nádražní 167, 410 02 Chotěšov u Lovosic nebo přímo u zákazníka

Podmínky provedení testování:

  • Řádně očištěný a vypláchnutý postřikovač do poloviny naplněný čistou vodou
  • Mít sebou technickou dokumentaci k testovanému postřikovači, kde jsou uvedeny provozní parametry stroje
  • Před vlastní kontrolou postřikovače je nutné provést v předstihu kalibraci trysek (pokud stroj není osazen tryskami novými)